Petycję podpisało już:
5893 osób

Dość skrajnej chrystianofobii!

Żądamy ukarania poseł, obwiniającej Kościół o śmierć niewinnych Etiopczyków!

Podpisz petycję

Opis protestu

Nienawiść do Kościoła katolickiego w Polsce rośnie. Przyczyniają się do tego posłowie antyklerykalnej i chorej z nienawiści lewicy, która za wszystko co złe obwinia Chrystusowy Kościół. Ta żądza zniszczenia Kościoła jest tak wielka, że ludzie ci są gotowi posunąć się do najgorszych kłamstw i insynuacji, które obrzydzą Mistyczne Ciało w oczach Polaków.

Najnowszym przykładem takich działań są słowa pani poseł Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej z Lewicy, która na wieść o makabrycznej zbrodni, w której blisko tysiąc Etiopczyków zostało siłą wyciągniętych z kościoła i rozstrzelanych, uznała że jest to wina wyznawców Chrystusa. Jej zdaniem nie uszanowali On miejscowych wierzeń i “wepchnęli się” do Etiopii.

Stanowczo sprzeciwiamy się chrystianofobii, którą prezentuje pani poseł. Domagamy się jej ukarania przez Komisję Etyki Poselskiej. Żądamy także, aby prokuratura sprawdziła, czy słowa te nie noszą znamion przestępstwa.

Podpisz petycję

Sz. P. Izabela Katarzyna Mrzygłocka Przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej

Sz. P. Jacek Świat Zastępca przewodniczącej Komisji Etyki Poselskiej

Sz. P. Monika Falej Członek Komisji Etyki Poselskiej

Sz. P. Jan Łopata Członek Komisji Etyki Poselskiej

Sz. P. Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny

Szanowni Państwo Posłowie, Czcigodna Komisjo, Szanowny Panie Ministrze!

Domagam się stanowczej reakcji i surowego ukarania pani poseł Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej z Lewicy, która na wieść o strasznej tragedii, jaką było makabryczne morderstwo blisko tysiąca etiopskich chrześcijan, winą za tę zbrodnię obarczyła Kościół katolicki.

Takie zachowanie nie przystoi posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wzgląd na krwawe karty historii naszej Ojczyzny, kiedy nasi rodacy ginęli ze względu na wyznawane wartości, w tym Świętą Wiarę Katolicką i Kościół, my Polacy - jako cały naród - jesteśmy na takie wydarzenia wyczuleni szczególnie mocno.

Surowe ukaranie pani poseł Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej przez Komisję Etyki Poselskiej jest dla mnie oczywistością. Nie ma mojej zgody na przypisywanie Kościołowi, którego zadaniem jest to, by nieść Dobrą Nowinę całemu światu, zbrodni, które popełnione zostały na etiopskich chrześcijanach. To wysoce nieetyczna i niemoralna postawa, a takie słowa, które wypowiada osoba publiczna, przyczyniają się do wzrostu nienawiści w stosunku do Kościoła i katolików w Polsce.

W związku z tym domagam się od Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego zainteresowania się tą sprawą i wszczęcia stosownego postępowania wyjaśniającego, gdyż moim zdaniem taka postawa, jaką zaprezentowała pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska podżega do przestępstwa nienawiści wobec wyznawców Chrystusa.

Szanowni Państwo Posłowie, Czcigodna Komisjo, Szanowny Panie Ministrze!

Mam nadzieję, że moja prośba nie zostanie przez Państwa zignorowana. Jeśli tak się stanie, oznaczać będzie to, że w rzeczywistości popierają Państwo słowa nienawiści, które wypowiedziała pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska. To nawoływanie do nienawiści może skończyć się tragedią i to Państwo będą odpowiedzialni za bezprawie i ataki na niewinnych katolików w Polsce.

Wierzę, że jako osoby odpowiedzialne za nasz naród rozumieją Państwo powagę sytuacji, a pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska w trybie natychmiastowym poniesie konsekwencje za swoje słowa.

Z poważaniem, Twój podpis

Podpisz naszą petycję i sprzeciw się z nami skrajnej chrystianofobii!

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28...

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.